Telefonisch

U belt om een afspraak te maken naar Tel 056 21 38 68

Praktisch

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijks te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te boeken

Indien dringend kan u steeds bellen naar 056 21 38 68.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.