’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Politie: 101

Brandweer: 112

Antigifcentrum: 070/24.52.45

TELE-Onthaal: 106

Zelfmoordlijn: 1813

Apotheek van wacht: 050/44.88.44
www.apotheek.be
www.geowacht.be

Wachtdienst tandarts:  0903/399.69 (1.5EUR/min)

Vragen over geweld en kinderen in nood: 1712